Lever e-waste in!

Op 14 oktober start de Nationale Recycle Week. In deze week vragen partijen die betrokken zijn bij e-waste inzameling en recycling in Nederland extra aandacht voor het belang van inleveren van e-waste. E-waste zijn afgedankte elektrische en elektronisch apparaten én afgedankte energiezuinige verlichting. Op dit platform zie je waar je e-waste kunt inleveren.

Repareren (1)